Màn iphone đang giảm mạnh anh em nào lấy sl báo em nhá
VD: Màn iphone 5 lấy 5-10 cái giá 510k
Màn iphone 6 lấy 5-10 cái giá 1150k
xem thêm chi tiết tại: www.baobao.com.vn