phone 5,5S có sóng nhưng sạc hoặc cắm vào máy tính không nghe gọi được hoặc sóng yếu 2 hay 3 vạch.

Tình hình có những anh em có kinh nghiệm đã gặp rồi cũng có những anh em vô tình chưa biết đến do sơ ý quên vặn óc chổ này sẽ gặp lổi trên.AE cứ làm kỉ vặn óc tiếp xúc đầy đủ sẽ ok nhé.

Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.