em sài lock nhật sửa danh bạ ko đc đang lỗi file Default.phoneformat sóng lúc có lúc ko nên em xin bác nào có sài iphone 5 7.0.6 cho em với.....lick lấy là /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework thanks ak