[COLOR=rgb(0, 0, 0)]inh hình e tập việt hóa android 5 mà toàn báo lôi.ae nào rảnh giúp e việt hóa file apk gionee gn9007 với,thanks ae nhiều ạ
Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.[/COLOR]