như trên tiêu đề bác nà có file dump LG p895 vu ch em xin vs ạ ,e seach trên google link die hết rồi .thank nhìu