Bạn nào có file dump con LG H810 cho mình xin, đa tạ rất nhiều.