Tình hình em đang cần rom dạng TOT LG D295, Sư huynh nào có chia sẻ giúp em với ạ! Em cảm ơn nhiều!!!