E nhận của khách cây sony Z C6603 ver đang ở 4.4.2 ! khách cần up lên 5.0 ! up bằng Sony PC Companion ! sau khi up xong thì máy như thế này

Đã thử bằng flashtool và kết quả vẩn như nhau !
cứ quay xong là nó tắt nguồn tự khởi đông lại rồi qua tiếp !
A nào gặp qua rồi #khalachackeo thì giúp e với ! khách dí quá trời !