Tình hình e nhận kèo fix vài lỗi, model máy G3
vỏ imei in LS990,xương bên trên ls990, bên dưới D851
e phang theo imei lưng ls990 rom gốc vào giờ e nó qualcomm 9008
e repair boôt = tool b2b và SmartBootDiagv1.3.1 ko đc
a e ai làm qua rồi e xin hướng dẫn với ạ
Main D851
thanks a e :3