Tự dưng bị (có bị ổ cứng không mọi người)
Ai gặp rồi, có giải pháp gì giúp thằng em với.
[IMG]Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.[/IMG]
[IMG]Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.[/IMG]