Em đang có cây F240s bị mất boot thử đủ cách bằng usb (k có box) đều không được
chỉ nhận driver 9008
Ae ai có kih nghiệm hay có box chạy ở khu Cầu Diễn thì chạy jup e vs

có công