6 cây iphone 5 khoá icloud giá 20tr600k,kính trầy nhẹ.lưng trầy ,có 1 cây kính mẻ góc,1 cây màng bị bụi
Lấy lẻ thêm +200k 1 cây