++ ipad 4 wifi bị dính icloud . máy đẹp 99%. zin chưa bung. giá 4tr

++ ipad 3 4G 32G. bị treo cáp. máy đẹp 99%. giá 4tr

++ iphone 5 16G qte. màu đen. bị dính icloud . máy đẹp 99%. giá 4tr

++ ipod gen 5 màu đen. máy đẹp 98%. bị dính icloud. giá 2tr2