Mới về lô iphone 4 16G toàn màu đen,Hàng đẹp keng có thể đóng mới dc,main zin,màn zin,chạy ios 6.Bao test 7 ngày

Iphone 4 16G = 4TR4 1 cây,2 cây bao ship

4S 16G đen/trắng = 6tr2
4S 32G đen/trắng = 6tr3