Còn Dư Cây 4 16 Quốc Tế Máy Có Làm Ic Mic Mọi Chức Năng Khác Full Zin​
Màn Hình Thay Màn Màu Vàng Trầy Ít Giá Ra Đi 3T75 Bao Ship​
Call 0936.173.273 Hải 0965.030313 Diệu​Thaks Anh Em Đọc Tin Lỡ Vào Ko Yêu Úp Giùm Em​
Vui Long Ko Trả Giá Trên Topic​