2 máy 4s nhật, 1 máy 16g và 1 máy 32g

Máy zin all
Ngoại hình kính trước sau + sườn đẹp không trầy đánh giá 98%

5t3 x 2 (tặng 2 sim ghép)