Giá ngày 2/12

Hàng Samsung nấu mới,bảo hành 1 tháng,hộp sạc,sách phụ kiện đầy đủ


Galaxy S1 NEW = 2.100k

Galaxy S2 NEW = 2.900k

Galaxy S3 NEW = 4.700k

Galaxy S2 HD NEW = 3050k

Galaxy NOTE 1 NEW = 3.350k

Galaxy NOTE 2 NEW = 6.400k

Hàng LG 97%,Bảo hành 1 tuần,ko phụ kiện

LG 540 = 2.500k

LG F120 = 2.000k

LG 6200 = 1.950k

LG SU 640 = 2.150k

LG SU 660 = 1.800k

LG F160 = 2.850k

LG F180 = 3.850k

LG F240 = 6.050k

Hàng Sky 97%,Bảo hành 1 tuần,ko phụ kiện

A760 = 1750K
A770 = 1800K
A800 = 1850K
A810 = 2100K
A820 = 2200K
A830 = 2400K
A840 = 3300K
A850 = 4000K
A860 = 4900K
A870 = 6300K

Hàng Iphone nguyên bản
Iphone 4 đen = 4.500k
Iphone 4 trắng = 5.000k
Iphone 4s 16g = 6.200k
Iphone 4s 32g = 6.300k

Gía cả theo ngày,anh em lh để biết giá,e sẽ update giá thường xuyên tại đây.

oder hàng:Lấy 1 cây cộng thêm 100k,Lấy 2 cây thêm 50k tiền ship,Lấy 3 cây bao ship,từ 5-10 cây giảm 50/ cây.Lấy từ 10 cây giá thơm
Cung cấp mã bill vt cho anh em từ 1-2 ngày,vì em xa chỗ gửi hàng vt 40km,nên phải gom 2 ngày mới đi dc