Còn 30 màn iphone 5 loại 1 hiện thụ cực ngon ko màn hồng lấy cả lô call
Giá trên 5 cái
Màn 5 580k
Màn 6 1200k
Màn 6s 2650k
Màn 6+ 2250k

Kính thực tế ảo vr giá 250k/ 10 cái
Vui lòng gọi : 0976618666