Còn 1 cái main ip4 zin 100% 16G Korea Blacklist full chức năng giá 2t (nếu active QT thì thêm 1t3).
LH Tuấn 0983707424