Gía màn hình 8/4
Màn ip4: 240k
Màn ip5s,5: 580k
Màn ip6: 1250k
Màn 6s :2600k
Màn 6+: 2300
Anh em lấy số lượng inbox để đc giá ngon nhất
Hotline: 0976618666