Chỉ định nhà thầu, nhà đàu tư theo hợp đồng BT,BOT.Mặc dù thế, cạnh bên mặt lành mạnh và tích cực, đã phát sinh những mặt còn giảm bớt. trong đó có không ít công trình BT, BOT được chỉ định nhà thầu, chủ đầu tư của dự án. Nguồn vốn chủ nắm giữ của nhiều chủ thầu, chủ đầu tư của dự án chỉ chiếm 10%, còn lại khoảng 90% vốn đầu tư xây lắp là vay ngân hàng, tiềm ẩn rủi ro và rất có thể tác động ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành công xuất sắc trình.

sát gần đó, Hiệp hội nhận định rằng, việc triển khai phương pháp chỉ định chủ thầu, chủ đầu tư của dự án theo những HĐ BT, BOT khá phổ biến trong thời hạn qua đã bộc lộ những mặt tiêu giảm, có khả năng dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm, tác động đến môi trường góp vốn đầu tư kinh doanh, và lợi ích xã hội, cụ thể:Thứ nhất, rất có thể đã tạo điều kiện kèm theo cho chủ thầu, CĐT được hưởng lợi "kép". đồng thời tránh được thủ tục 02 lần khi lựa chọn chủ thầu xây lắp công trình và lựa chọn CĐT dự án Bất Động Sản. Tức được bổ nhiệm làm nhà thầu xây lắp và làm chủ đầu tư dự án Bất Động Sản ở các khu đất nền đối ứng mà không phải qua thủ tục đấu thầu thoáng mát.

Thứ hai, tính minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh của môi trường tự nhiên Marketing Thương mại bị giảm xuống, ảnh hưởng tác động tiêu cực đến niềm tin của chủ đầu tư dự án trong nước, nước ngoài, và rất có thể gây thiệt hại chi phí Chính phủ.

vì vậy, Hiệp hội đề xuất kiến nghị triển khai phổ biến hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc đấu thầu thoáng mát nước ngoài để lựa chọn chủ thầu, người đầu tư so với các Dự Án BĐS dưới hợp đồng BT, BOT; kể cả các khu đất vàng trong quá trình triển khai thu hồi quỹ đất do sắp xếp lại, xử lý chi nhánh làm việc, cơ Sở hoạt động sự nghiệp, cơ Bộ sản xuất kinh doanh mà gia sản gắn liền với đất thuộc nắm giữ nhà nước

đồng thời, hạn chế tối đa việc bổ nhiệm nhà thầu, chỉ định chủ đầu tư của dự án so với các trường hợp trên đây và chỉ triển khai việc bổ nhiệm nhà thầu, chủ đầu tư dự án trong các trường hợp đặc biệt quan trọng theo điều 26 Luật Đấu thầu, để tạo lập thiên nhiên môi trường đầu tư kinh doanh thương mại công khai minh bạch, bình đẳng, lành mạnh.