Giá màn hình ngày 1/4
Ip4 250k
Ịp 5 và 5s 550k
Ip6 1450k
Ip6s call
Ip6+ call
Giá số lượng trên 10 cái. Trên 100 cái giá cực sốc
Hotline 0976618666-0868239555