Khi thực hiện event bạn luôn muốn tốt nhất 100%. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy, có hàng trăm nghìn rủi ro có thể xảy ra. Có nhưng nguy cơ thất bại được lường trước, cũng có nhưng rủi ro kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong event là các ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hoặc là tích cực tới event.

Khi nào rủi ro xuất hiện ?

rủi ro trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào tới, tới ở giai đoạn nào.

Có thể kể tới một vài nguy cơ thất bại sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng thực hiện

khá nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm

Phân loại nguy cơ thất bại thường gặp

rủi ro do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi các yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hay là thất bại, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng người tham gia.

rủi ro về con người: rủi ro này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận những khâu trong event, gây ra ảnh hưởng tới điểm tốt chung và sự hoàn hảo của event. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc event xảy ra thì không khám phá được người đảm trách và cả người thay thế.

nguy cơ thất bại về mặt thời gian: Đây là nguy cơ thất bại do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hay quá ngắn. nguy cơ thất bại này cũng có thể tới trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm thực hiện chưa thật sự phù hợp với event.

nguy cơ thất bại do bên B: các nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. nguy cơ thất bại này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của các rủi ro khác, có thể gây ra phá sản, ảnh hưởng tới uy tín bên tổ chức event.

công ty tổ chức tất niên

Quản trị rủi ro

Quản trị nguy cơ thất bại là quản trị đa số nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới event, đề ra giải pháp để hạn chế nguy cơ thất bại và phát huy tính tích cực khi rủi ro xảy ra.

Giải pháp tổ chức

Để hạn chế được những rủi ro trong suốt quá trình thực hiện nên có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. cần xác định đa số hạng mục ưu tiên triển khai tổ chức, luôn luôn có phương án dự phòng khi rủi ro xảy ra.