Màn iphone
5,5s giá 650k
6 giá. 1750k
Ai lấy số lượng nhiều giá tốt hơn nhiều vui lòng gọi 0976618666.