HuyHoangMobile.com


ĐT : 0989.366.369 - 0902.366.369 ( HUY )
ADD : 353 - Lê Quang Định - P5 - Bình Thạnh

www.huyhoangmobile.com

Chuyên giao sỉ iphone - ipad cho ae cửa hàng ... giá cạnh tranh nhất

IPHONE 6S NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE


iP6S/16gb – Gray : 15,300.000
iP6S/64gb – Gray : 17,700.000
iP6S/128gb – Gray : 19,200.000


iP6S/16gb – Silver : 15,300.000
iP6S/64gb – Silver : 17,700.000
iP6S/128gb – Silver : 19,200.000

iP6S/16gb – Gold : 15,500.000
iP6S/64gb – Gold : 17,600.000
iP6S/128gb – Gold : 19,400.000

iP6S/16gb – Rose Gold : 15,400.000
iP6S/64gb – Rose Gold : 17,600.000
iP6S/128gb – Rose Gold : 19,400.000

IPHONE 6S PLUS NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE

iP6S Plus/16gb – Gray : 17,500.000
iP6S Plus/64gb – Gray : 20,050.000

iP6S Plus/128gb – Gray : 21,000.000

iP6S Plus/16gb – Silver : 17,500.000
iP6S Plus/64gb – Silver : 20,100.000
iP6S Plus/128gb – Silver : 21,300.000

iP6S Plus/16gb – Gold : 17,650.000
iP6S Plus/64gb – Gold : 20,050.000
iP6S Plus/128gb – Gold : 21,800.000

iP6S Plus/16gb – Rose Gold : 17,700.000
iP6S Plus/64gb – Rose Gold : 20,100.000
iP6S Plus/128gb – Rose Gold : 21,900.000