Nguồn vốn là gì? Cách phân loại và vai trò của nguồn vốn trong nền kinh tế

Nguồn vốn là gì?
– Vốn là một khối lượng tiền tệ nào đó được đưa vào lưu thông với mục đích kiếm lời .Số tiền đó được sử dụng muôn hình muôn vẻ, nhưng suy cho cùng là để mua sắm tư liệu sản xuất và trả công cho người lao động, nhằm hoàn thành công việc sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ nào đó với mục đích là thu về số tiền lớn hơn hoặc số tiền ban đầu .

Các bài có thể tham khảo thêm:
+ cán cân thương mại
+ Khái niệm vốn kinh doanh

Vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất đê phát triển kinh tế. Đối với một nước đang đi vào thục hiện quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như Việt Nam hiện nay thì vốn là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công của quá trình nàỵ

Muốn có được một lượng vốn cần thiết, chúng ta phải có chiến lược huy động vốn phù hợp. Vấn đề huy động vốn các nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay là một là vấn đề cần thiết và cấp bách.

– Vậy nguồn vốn là gì? Nguồn vốn là thuật ngữ dùng để chỉ các nguồn tập trung và phân phối vốn cho một hoạt động nào đó, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của nhà nước và của xã hội. Nói cách khác, nguồn vốn chính là nơi mà từ đó có thể khai thác được một số lượng vốn nào đó để phục vụ cho nhu cầu của các hoạt động kinh tế xã hội.

Phân loại nguồn vốn
Có một số cách đẻ phân loại nguồn vốn dựa vào tính chất của chúng cũng như nội dung, mục đích nghiên cứu .Xét về mặt định lượng, có ba nguồn vốn chủ yếu có thể huy động cho đầu tư phát triển là :

– Nguồn vốn Nhà Nước

+ Ngân sách Nhà Nước: Ngân sách Nhà nước là một bảng tổng hợp các khoản thu và các khoản chi của Nhà nước trong một năm tài chính theo dự toán ngân sách đã duyệt ( thông thường một năm tài chính được tính từ 1/1-31/12).

+ Vốn trong các doanh nghiệp Nhà Nước: Đây là nguồn lực vật chất to lớn nhất của Nhà nước, nguồn vốn này do các doanh nghiệp Nhà nước quản lý .

+ Vốn tài sản công, tài sản quốc gia: Nguồn tài sản công ở dạng tiềm năng là tài sản Nhà nứoc do các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, đoàn thể quản lý.

– Nguồn vốn trong dân cư: Đây là nguồn vốn tích kiệm trong các hộ gia đình dưới dạn tiền hoặc các tài sản có giá : vàng, bạc, đá quý, đồ cổ …chưa được huy động vào quá trình sản xuất.

– Nguồn vốn trong dân cư

+ Nguồn ODA: Là một hình thức đầu tư nước ngoài. Gọi là Hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài.

+ Nguồn vay thương mại: Cho vay thương mại hầu như không kèm theo điều khoản ràng buộc gì nhiều ngoài cam kết trả nợ cho CP (Có thế chấp). Vay thương mại chủ yếu là do CP muốn kinh tế phát triển tạo thuận lợi cho các DN trong nước đũ sức trụ vững không phá sản (tránh tình trạng CN bị thất nghiệp hàng loạt gây mất ổn định kinh tế, xã hội).

+ Nguồn kiều hối: Do người Việt ở nước ngoài mang về nước.

+ Nguồn vốn FDI: Là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

Nguồn: https://luanvan1080.com/nguon-von-la-gi.html