Hướng dẫn Unlock, Mở Khóa Mạng Samsung Galaxy Note 5 N9208 trong 15 phút:

Công việc trước tiên là Download file Root tại Link Này Flash qua Odin.

Khi root xong trên điện thoại bật chế độ USB debugging => kết nối phone với PC => lệnh adb shell => su # (như vậy đã root thành công rồi)

Tiếp theo mở tool Z3 Pro lên chọn N9208 => Tap chọn Unlock => Click Read code => chờ chưa tới 5 phút là có code Unlock như log dưới.


Operation: Read Codes
Selected model: SM-N9208
Software version: 25.1
Checking hash file... OK
Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-N9208
Android version: 5.1.1
Product code: SM-N9208ZKUGLB
Phone version: N9208XXU2APB1
PDA version: N9208XXU2AOK8
CSC version: N9208OLB2AOK8
CSC country code: PHILIPPINES
CSC sales code: GLB
HW version: MP0.7
Phone S/N: R28G848W6SD
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150827
IMEI:
Checking Super user right... true
Initializating zTool... OK
Running zTool, please wait...
Start... OK
Init... OK
Generate and check client proof... OK
Verify proof by client... OK
Reading data... OK
Reading nv data... OK
Checking NV data... OK
Calculating... OK
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:06)
Freeze code: 74751968
NET lock: 28183616
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000
For check lock status: *#7465625#

Khi đã read ra code rồi thì gắn Sim vào, mở nguồn điện thoại lên, lúc này hiện ra 1 bảng SIM Network Unlock Pin như hình dưới, ta nhập 8 số của mã NET Lock xong ấn Unlock = UnlockedCách nhập code Unlock Samsung Galaxy Note 5


Mở Mạng Samsung Galaxy Note 5 N9208


Mở Khóa Mạng Samsung Galaxy Note 5 N9208


Còn Unlock các models nhà mạng khác thì các bạn tham khảo thêm tại Topic Này.