Việc Bộ thi công "ôm" việc quá nhiều khiến công tác cấp phép xây dựng cho các dự án nhiêu khê, mất nhiều nhiều thời gian vì trải qua nhiều trình tự giấy tờ. HoREA đề nghị Bộ thi công nên tụ họp vào việc "vĩ mô" hơn, áp dụng phương pháp hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm...
>>Đọc thêm: tiện ích aio city


Bất cân xứng trong cấp phép xây dựng cần được lưu tâm xử lý triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật thi công
thủ tục cấp phép chạy vòng vòng
Trong văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ ngành và ủy ban nhân dân TPHCM, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) quan niệm nên tích hợp quy trình cấp phép thi công, thăm dò thiết kế, dự kiến kỹ thuật và giao thẩm quyền này về cho địa phương thay vì để một mình Bộ xây dựng "ôm việc".
Theo HoREA, hiện nay quy trình cấp giấy phép thi công lẽ ra phải bao gồm trong đó cả quy trình cách nhìn thiết kế cơ sở, dự đoán thiết kế kỹ thuật. Mặc dù vậy, theo pháp luật thi công hiện nay thì lại tách thành 3 quy trình: (i) Quy trình khảo sát thiết kế cơ sở; (ii) Quy trình đánh giá thiết kế kỹ thuật; (iii) Quy trình cấp quyết định thi công.
Cục điều hành hoạt động xây dựng thuộc Bộ thi công, có thẩm quyền rất rộng trong ngành nghề hoạt động đầu tư thi công, khảo sát thiết kế thi công, cấp quyết định thi công, quản lý năng lực hoạt động thi công, an toàn... Trong đó, có công tác giám định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật nhà cửa thi công.
Căn cứ các quy định luật pháp hiện hành, thì tất cả các nhà cửa cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75m) trong toàn quốc đều phải được Cục điều hành hoạt động thi công tiên liệu thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (2 lượt thẩm định).
Điều trái khoáy là sau khi đã được Cục điều hành hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, dự đoán thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về sở xây dựng để xin cấp quyết định xây dựng (không được miễn quyết định xây dựng).
Trên thực tế, đơn vị đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp vận dụng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an và thẩm duyệt cao độ tĩnh không ở Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng. Ngoài ra Luật xây dựng quy định bổn phận của cơ quan dự báo thiết kế xây dựng phải chủ động đàm luận tin tức với các văn phòng nhà nước có liên quan. Đây là bất tương xứng cần được lưu tâm khắc phục triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật thi công.

HoREA ý kiến nên tích hợp cấp phép xây dựng và giao về các địa phương
Giao về địa phương, ở sao không?
Ông Lê Hoàng Châu, chuyên gia nhà cao tầng cho rằng, Bộ xây dựng nên tập hợp vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; thi công hệ thống định mức, đơn giá bán, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; tiêu chuẩn đất nước về quy hoạch, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình; thi công cơ sở dữ liệu lớn; ứng dụng phương pháp hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm...
bây giờ, chính quyền TPHCM đã tích hợp các quy trình nhận định thiết kế xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép thi công từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày.
thành ra, Hiệp hội nhà cao tầng TPHCM đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật xây dựng 2014 theo hướng tích hợp "quy trình cấp giấy phép xây dựng" bao gồm trong đây cả quy trình đánh giá thiết kế cơ sở, đánh giá thiết kế kỹ thuật; Phân cấp và giao quyền cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự báo, phê duyệt thiết kế xây dựng nhà cửa (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp quyết định xây dựng các nhà cửa thi công trên chỗ, trừ nhà cửa cấp đặc biệt. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp tỉnh có yêu cầu thì Bộ xây dựng ứng dụng đánh giá thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật nhà cửa thi công.
"Về lâu dài, cần xã hội hóa công tác đánh giá thiết kế cơ sở, nhận định thiết kế kỹ thuật. Bộ thi công chịu bổn phận ban hành Quy chuẩn xây dựng, tiêu chí thiết kế và sản xuất công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành nhà nước ngành xây dựng", ông Lê Hoàng Châu nói.

View more random threads: