lâm nạn nên cần gấp .ae ai có main ipad 4 ừ+3g full zin liên hệ cho mình nhé