tình hình là nhận máy của khách mật khẩu 4 số quên ko nói trước là có tk hay ko.retore lại bị icloud ẩn thế là ăn nguyên mâm.ae ai có main ip5 trắng full chia lại em cái.16g hoặc 32g cũng ok.