như tiêu đề em cần mua lại màn hình của em nó ai có liên hệ em nhé. 0933876653