do tình hình nhận máy nạp tv khách ra vô không để ý mất tiu bây giờ phải mua cái máy để trả cho khách.khách khó nên mua nguyên máy để trả.anh em nào có xin chia lại dùm xấu đẹp k quan trọng chủ yếu là con lên nguồn nghe gọi ok.