tình hình là mình cần mua 1 xác sky a880s mất nguồn. anh em có call: 0968999977. giá cả thỏa thuận