Tình hình là sữa máy tình trạng mất nguồn mà làm mất nút vol+PW .
AE có chia lại y cây máy cũng dc vì khách khó tính nói sao cung ko dc,
Khách nói là đồ kỉ niệm.
Samsung Wave Y S5380D Manual & Spec