Mình cần mua riff về để vọc vạch. anh em nào ai không có nhu cầu dùng nữa thì để lại cho mình nhé! mua cũ cho tiết kiệm :14.jpg: đến cuối tháng mà chưa mua được đành mua cái mới vậy :11.jpg: