Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
 1. #1
  nguyenquyhuong Guest

  iPhone Giá Sỉ | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iphone 5S | iphone 6 .

  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net
  http://iphonegiasi.com.vn/
  http://www.iphonegiasi.net.vn/
  http://www.iphoneipadgiasi.vn/

  +++++++
  Bảng Báo Giá 20/4 Đến 25/4/2015
  _______________________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]iphone 4 Den
  8gb đen kính bỏ 90% Hết
  16g đen kính bỏ 90% 1t85
  32g đen kính bỏ 90% 1t95[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=======[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb đen 95% Hết[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen 95% 1t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]32g đen 95% 2t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb đen likenew 99% 1t95[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 2t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen likenew 99% 2t15[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t4[/COLOR]
  ++++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)] iphone 4 Trang[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb trắng kính bỏ 90% Hết
  16g trắng kính bỏ 90% Hết
  32g trắng kính bỏ 90% Hết
  ======[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 179)]8gb trắng 95% 1t90
  16g trắng 95% 1t95
  32g trắng 95% 2t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]======[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb trắng likenew 99% 2t05
  16gb trắng likenew 99% 2t15
  32g trắng likenew 99% 2t25
  =======
  16g trắng new fullbox 2t40
  32g trắng new fullbox 2t50[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]____________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s den[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 89)]16g đen kính bỏ 90% 2t4
  32g đen kính bỏ 90% 2t6
  64g đen kính bỏ 90% 2t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g đen 95% 2t45
  32g đen 95% 2t65
  64g đen 95% 2t85
  ======[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 2t6
  32g đen likenew 99% 2t8
  64g đen likenew 99% 3t0
  =====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g đen (fullbox) new 2t85[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g đen (fullbox) new 3t05
  64g đen (fullbox) new 3t25[/COLOR]
  ++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 128)]16g trắng kính bỏ 90% 2t45
  32g trắng kính bỏ 90% 2t65
  64g trắng kính bỏ 90% 2t85[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng 95% 2t55
  32g trắng 95% 2t75
  64g trắng 95% 2t95
  ======
  16g trắng likenew 99% 2t7
  32g trắng likenew 99% 2t9
  64g trắng likenew 99% 3t1[/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng(fullbox) new 2t95[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng(fullbox) new 3t15
  64g trắng(fullbox) new 3t35[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]_________________________[/COLOR]
  lưu ý > giá bán sỉ cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  iphone ipad cũ ko phụ kiện
  iphone 5 lên 5s gold

  iphone 5 16g lên 5s gold 5t0
  iphone 5 32g lên 5s gold 5t2
  iphone 5 64g lên 5s gold 5t4

  =====
  [COLOR=rgb(255, 0, 128)]iphone 5 Q tế
  16g đen kính vỏ bỏ 90% 4t0
  32g đen kính vỏ bỏ 90% 4t2
  64g đen kính vỏ bỏ 90% 4t4
  ====
  16g đen 95% 4t235
  32g đen 95% 4t45
  64g den 95% 4t65
  ====
  16g đen likenew 99% 4t45
  32g đen likenew 99% 4t65
  64g đen likenew 99% 4t85[/COLOR]
  iphone 5 zin
  16g đen likenew 99% 4t6
  32g đen likenew 99% 4t8
  64g đen likenew 99% 5t0
  (zin nguyên bản óc chua bung)
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen new 4t65[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 4t85[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (full box) new 5t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (full box) new 5t25[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 5t45[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 128)]iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====
  16g trắng 95% 4t8
  32g trắng 95% 5t0
  64g trắng 95% 5t2
  =====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 5t05
  32g trắng likenew 99% 5t25
  64g trắng likenew 99% 5t45[/COLOR]
  16g trắng likenew 99% 5t15
  32g trắng likenew 99% 5t35
  64g trắng likenew 99% 5t55
  (zin nguyên bản óc chưa bung)
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 5t25
  32g trắng new 5t45
  64G trắng new 5t65
  =====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new fullbox 5t65
  32g trắng new fullbox 5t85
  64G trắng new fullbox 6t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 89)]iphone 5s xám[/COLOR]
  16g xám 95% 6t4

  32g xám 95% 6t7
  64g xám 95% 6t9
  =====

  16g xám 98% 6t7
  32g xám 98% 7t0

  64g xám 98% 7t2
  =====
  16g xám new 7t3
  32g xám new 7t6
  64g xám new 7t8
  =====
  16g xám fullbox new 7t7
  16g xám fullbox new 8t0
  16g xám fullbox new 8t2
  [COLOR=rgb(0, 179, 89)]iphone 5s trắng[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 95% 6t8[/COLOR]

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g trắng 95% 7t1[/COLOR]​
  64g trắng 95% 7t3
  [COLOR=rgb(0, 179, 89)]
  =====​
  [/COLOR]

  16g trắng 98% 7t1
  32g trắng 98% 7t4
  64g trắng 98% 7t6

  =====
  16g trắng new 7t6
  32g trắng new 7t9
  64g trắng new 8t1
  =====
  16g trắng fullbox new 8t0
  32g trắng fullbox new 8t3
  64g trắng fullbox new 8t5

  [COLOR=rgb(0, 179, 89)]iphone 5s vàng[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g vàng 95% 7t2
  32g vàng 95% 7t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g vàng 95% 7t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g vàng 98% 7t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g vàng 98% 7t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g vàng 98% 8t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g vàng new 8t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g vàng new 8t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g vàng new 8t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g vàng fullbox new 8t4[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g vàng fullbox new 8t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g vàng fullbox new 8t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]____________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  ipad air 1 wifi 4g 99%
  16g đen 7t8 - trắng 8t1
  32g đen 8t1 - trắng 8t4
  =====
  ipad mini 1 wifi 4g 99%

  16g đen 5t3 - trắng 5t6
  32g đen 5t6 - trắng 5t9

  =====
  ipad 4 wifi 4g98%
  16g đen 5t9 - trắng 6t1
  32g đen 6t1 - trắng 6t3
  (trắng +200k)

  =====
  ipad 3 wifi 4g
  16g đen 4t9 - trắng 5t1
  32g đen 5t1 - trắng 53
  =====
  ipad 2 wifi 3g
  16g đen 3t7 - trắng 3t9
  32g đen 3t9 - trắng 4t1
  _______________________________________

  Lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  cửa hàng mua 1 máy mang danh thiếp theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng

  +++++++
  Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4 iphone 4s cũ mới 15 ngày
  iphone 5 iphone 5s ipad cũ mới 10 ngày
  (nhận bảo hành sau 11h)
  +++++++
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Không Bảo Hành
  Treo cáp | Ko imei | icloud
  vân tay 5s | pin 4 4s | màn hình cảm ứng
  Thông tin đặt hàng
  qua tin nhắn 0943000999
  Tên + dt nhận | Số lượng hàng
  gửi tài khoản | gửi hàng về..
  ++++++++
  (toa hàng gửi tỉnh 30tr hoặc 10> máy)
  ________________________
  Vietcombak 025100 666 6666 | Sacombank 0602 1111 1111
  Đông Á 0103001204 | Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu

 2. #2
  xuxulinh0993 Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  t
  hứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 20/1 > 22/1/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  8gb đen kính xấu 95% hết
  16g đen kính xấu 95% 1t95
  32g đen kính xấu 95% 2t05

  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]+++++++[/COLOR]
  8gb đen likenew 99% hết
  16g đen likenew 99% 2t15

  32g đen likenew 99% 2t20

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t40 [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t45[/COLOR]
  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% hết
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t30[/COLOR]​
  32g trắng likenew 99% 2t35
  ====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t55 (full box)
  32g trắng new 2t60 (full box)[/COLOR]
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k

  iphone 4s den

  16g đen kính xấu 95% 2t65
  32g đen kính xấu 95% 2t85
  64g đen kính xấu 95% 3t00
  ====

  16g đen likenew 99% 2t85
  32g đen likenew 99% ==

  64g đen likenew 99% ==

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t15
  32g đen (fullbox) new ==
  64g đen (fullbox) new ==
  +++++++
  iphone 4s Trang
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng kính xấu 95% 2t75[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng kính xấu 95% 2t95
  64g trắng kính xấu 95% 3t10
  =====

  16g trắng likenew 99% 2t95
  32g trắng likenew 99% ==

  64g trắng likenew 99% ==

  =====
  16g trắng (fullbox) new 3t25[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new ==
  64g trắng (fullbox) new ==
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 5 Q tế[/COLOR]
  16g đen kính đẹp võ xấu 4t6
  32g đen kính đẹp võ xấu 4t8
  64g đen kính đẹp võ xấu 5t0
  =====

  16g đen 95% 4t8
  32g đen 95% 5t0
  64g den 95% 5t2
  =====

  16g đen likenew 99% 5t1
  32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng kính đep võ xấu 5t1
  32g trắng kính đep võ xấu 5t3
  64g trắng kính đẹp võ xấu 5t5

  =====
  16g trắng 95% 5t3
  32g trắng 95% 5t5
  64g trắng 95% 5t7

  =====
  16g trắng likenew 99% 5t6
  32g trắng likenew 99% 5t8
  64g trắng likenew 99% 6t0

  =====
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2
  ======
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  iphone 5 chưa active

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new nguyen sieu == (fullbox)[/COLOR]
  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  32g xám likenew 99% 8t0
  64g xám likenew 99% ==
  =====
  16g xám new 8t1
  32g xám new ==
  64g xám new ==

  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  32g xám new fullbox ==
  64g xám new fullbox ==
  ==
  =====

  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  32g trắng likenew 99% ==
  64g trắng likenew 99% ==
  =====
  16g trắng new 8t9
  32g trắng new ==
  64g trắng new ==

  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  32g trắng new fullbox ==
  64g trắng new fullbox ==
  =======

  iphone 5s vàng

  16g vàng likenew 99% 9t1
  32g vàng likenew 99% 9t5
  64g vàng likenew 99% 9t7
  ======
  16g vàng new 9t5
  32g vàng new 9t9
  64g vàng new 10t1

  =====

  16g vàng new full box 10t0
  32g vàng new full box 10t5
  64g vàng new full box 10t7
  =======

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1

  16g 4g đen likenew 99% 8t3

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% 5t5
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% 6t6
  32g 4g đen likenew 99% 6t9
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% 5t4
  32g wifi 4g đen 98% 5t7

  64g wifi 4g đen 98% 5t9

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% 3t9
  32g wifi 3g đen 98% 4t1
  64g wifi 3g đen 98% 4t3[/COLOR]

  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng
  [/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng
  qua tin nhắn

  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản

  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 3. #3
  nguyengiang123 Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 1/2 > 3/2/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  8gb đen kính xấu 95% 1t90
  16g đen kính xấu 95% 2t00
  32g đen kính xấu 95% 2t05

  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]+++++++[/COLOR]
  8gb đen likenew 99% 2t05
  16g đen likenew 99% 2t20
  32g đen likenew 99% 2t25

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8g đen (full box) new 2t30[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t45 [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t50[/COLOR]
  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t15
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t30
  32g trắng likenew 99% 2t35[/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t40 (full box)
  16g trắng new 2t55 (full box)
  32g trắng new 2t60 (full box)[/COLOR]
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k
  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t75
  32g đen kính xước 95% 2t95
  64g đen kính xước 95% 3t05
  ======
  16g đen likenew 99% 2t90
  32g đen likenew 99% 3t10
  64g đen likenew 99% 3t20

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t20
  32g đen (fullbox) new 3t40
  64g đen (fullbox) new 3t50
  +++++++
  iphone 4s Trang
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng kính xước 95% 2t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng kính xước 95% 3t0
  64g trắng kính xước 95% 3t1
  ======
  16g trắng likenew 99% 2t95
  32g trắng likenew 99% 3t15
  64g trắng likenew 99% 3t25
  =====
  16g trắng (fullbox) new 3t25[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t45
  64g trắng (fullbox) new 3t65[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen 95% 4t8
  32g đen 95% 5t0
  64g den 95% 5t5[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 5t1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng 95% 5t2
  32g trắng 95% 5t4
  64g trắng 95% 5t6
  =====
  16g trắng likenew 99% 5t5
  32g trắng likenew 99% 5t7
  64g trắng likenew 99% 5t9
  =====
  16g trắng new 5t7
  32g trắng new 5t9
  64G trắng new 6t1
  ======
  16g trắng new fullbox 6t0
  32g trắng new fullbox 6t2
  64G trắng new fullbox 6t4
  iphone 5 chưa active

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new nguyen sieu == (fullbox)[/COLOR]
  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  32g xám likenew 99% 8t0
  64g xám likenew 99% ==
  =====
  16g xám new 8t1
  32g xám new ==
  64g xám new ==
  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  32g xám new fullbox ==
  64g xám new fullbox ==
  =======
  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  32g trắng likenew 99% ==
  64g trắng likenew 99% ==
  =====
  16g trắng new 8t9
  32g trắng new ==
  64g trắng new ==
  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  32g trắng new fullbox ==
  64g trắng new fullbox ==
  =======
  iphone 5s vàng

  16g vàng likenew 99% 9t1
  32g vàng likenew 99% 9t5
  64g vàng likenew 99% 9t7
  ======
  16g vàng new 9t5
  32g vàng new 9t9
  64g vàng new 10t1
  =====
  16g vàng new full box 10t0
  32g vàng new full box 10t5
  64g vàng new full box 10t7
  =======

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1
  16g 4g đen likenew 99% 8t3

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% 5t5
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% 6t6
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% 5t4
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% 3t9
  32g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]
  64g wifi 3g đen 98% ==
  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng[/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng

  qua tin nhắn
  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản
  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 4. #4
  giangkinhdo0 Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  Tết
  ==>>chủ nhật 9 sáng 5 chiều
  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 5/2 > 7/2/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  8gb đen kính xấu 95% 1t90
  16g đen kính xấu 95% 2t05
  32g đen kính xấu 95% 2t10

  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]+++++++[/COLOR]
  8gb đen likenew 99% 2t05
  16g đen likenew 99% 2t20
  32g đen likenew 99% 2t25

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8g đen (full box) new 2t30[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t45 [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t50[/COLOR]
  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t15
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t30[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g trắng likenew 99% 2t35
  ====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t40 (full box)
  16g trắng new 2t55 (full box)[/COLOR]
  32g trắng new 2t60 (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k
  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t75
  32g đen kính xước 95% 2t95
  64g đen kính xước 95% 3t05
  ======
  16g đen likenew 99% 2t9
  32g đen likenew 99% 3t1
  64g đen likenew 99% 3t2

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t2
  32g đen (fullbox) new 3t4
  64g đen (fullbox) new 3t5
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng kính xước 95% 2t85[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng kính xước 95% 3t05[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng kính xước 95% 3t15[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]======[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng likenew 99% 3t0[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng likenew 99% 3t2[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng likenew 99% 3t3[/COLOR]​
  ====​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t3[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t5[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng (fullbox) new 3t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen 95% 4t8
  32g đen 95% 5t0
  64g den 95% 5t2[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 5t1
  32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5
  =====
  16g đen new 5t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng 95% 5t2
  32g trắng 95% 5t4
  64g trắng 95% 5t6
  =====
  16g trắng likenew 99% 5t5
  32g trắng likenew 99% 5t7
  64g trắng likenew 99% 5t9
  =====
  16g trắng new 5t7
  32g trắng new 5t9
  64G trắng new 6t1
  ======
  16g trắng new fullbox 6t0
  32g trắng new fullbox 6t2
  64G trắng new fullbox 6t4
  iphone 5 chưa active

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new nguyen sieu == (fullbox)[/COLOR]
  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  32g xám likenew 99% 8t0
  64g xám likenew 99% ==
  =====
  16g xám new 8t1
  32g xám new ==
  64g xám new ==
  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  32g xám new fullbox ==
  64g xám new fullbox ==
  =======
  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  32g trắng likenew 99% ==
  64g trắng likenew 99% ==
  =====
  16g trắng new 8t9
  32g trắng new ==
  64g trắng new ==
  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  32g trắng new fullbox ==
  64g trắng new fullbox ==
  =======
  iphone 5s vàng

  16g vàng likenew 99% 9t1
  32g vàng likenew 99% 9t5
  64g vàng likenew 99% 9t7
  ======
  16g vàng new 9t5
  32g vàng new 9t9
  64g vàng new 10t1
  =====
  16g vàng new full box 10t0
  32g vàng new full box 10t5
  64g vàng new full box 10t7
  =======

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1
  16g 4g đen likenew 99% 8t3

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% 5t5
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% 6t6
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% 5t4
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]
  64g wifi 3g đen 98% ==
  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng[/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng

  qua tin nhắn
  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản
  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 5. #5
  vietlam Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  t
  hứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  Tết
  ==>>chủ nhật 9 sáng 5 chiều
  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 5/2 > 7/2/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  8gb đen kính xấu 95% 1t95
  16g đen kính xấu 95% ==
  32g đen kính xấu 95% 2t15

  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]+++++++[/COLOR]
  8gb đen likenew 99% 2t1
  16g đen likenew 99% ==

  32g đen likenew 99% 2t3

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8g đen (full box) new ==[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new == [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t6[/COLOR]
  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t2
  16g trắng likenew 99% ==
  32g trắng likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====
  16g trắng new == (full box)
  16g trắng new == (full box)
  [/COLOR]
  32g trắng new == (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k

  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t8
  32g đen kính xước 95% 3t0
  64g đen kính xước 95% 3t1
  ======

  16g đen likenew 99% 2t95
  32g đen likenew 99% 3t15

  64g đen likenew 99% 3t25

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t25
  32g đen (fullbox) new 3t45
  64g đen (fullbox) new 3t55
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang
  16g trắng kính xước 95% 2t9
  32g trắng kính xước 95% 3t1
  64g trắng kính xước 95% 3t2
  ======

  16g trắng likenew 99% 3t05
  32g trắng likenew 99% 3t25

  64g trắng likenew 99% 3t35
  [/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t35[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t55
  64g trắng (fullbox) new 3t65
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen 95% het
  32g đen 95% het
  64g den 95% het
  ====
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 5t2
  32g đen likenew 99% 5t4
  64g đen likenew 99% 5t6
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t4[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 6t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng 95% ==
  32g trắng 95% ==
  64g trắng 95% ==

  =====
  16g trắng likenew 99% 5t6
  32g trắng likenew 99% 5t8
  64g trắng likenew 99% 6t0

  =====
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2
  ======
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  iphone 5 chưa active

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new nguyen sieu == (fullbox)[/COLOR]
  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  32g xám likenew 99% ==
  64g xám likenew 99% ==
  =====
  16g xám new 8t1
  32g xám new ==
  64g xám new ==

  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  32g xám new fullbox ==
  64g xám new fullbox ==
  ==
  =====

  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  32g trắng likenew 99% ==
  64g trắng likenew 99% ==
  =====
  16g trắng new 8t9
  32g trắng new ==
  64g trắng new ==

  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  32g trắng new fullbox ==
  64g trắng new fullbox ==
  =======

  iphone 5s vàng

  16g vàng likenew 99% 9t1
  32g vàng likenew 99% 9t5
  64g vàng likenew 99% 9t9
  ======
  16g vàng new 9t5
  32g vàng new 9t9
  64g vàng new 10t3

  =====

  16g vàng new full box 10t0
  32g vàng new full box 10t4
  64g vàng new full box 10t8
  =======

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1

  16g 4g đen likenew 99% 8t3

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% ==
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% ==
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% ==
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==
  64g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]

  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng
  [/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng
  qua tin nhắn

  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản

  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 6. #6
  seo012013 Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  t
  hứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  Tết
  ==>>chủ nhật 9 sáng 5 chiều
  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 12/2 > 19/2/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  ++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb đen kính sước 95% 1t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen kính sước 95% 2t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]32g đen kính sước 95% 2t1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb đen likenew 99% 2t1[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 2t2[/COLOR]​
  32g đen likenew 99% 2t2
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8g đen (full box) new 2t35[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t45 [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t55[/COLOR]
  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t4
  32g trắng likenew 99% 2t5
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t45 (full box)
  16g trắng new 2t65 (full box)
  [/COLOR]
  32g trắng new 2t75 (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k

  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t7
  32g đen kính xước 95% 2t9
  64g đen kính xước 95% 3t0
  ======

  16g đen likenew 99% 2t9
  32g đen likenew 99% 3t1

  64g đen likenew 99% 3t2

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t2
  32g đen (fullbox) new 3t4
  64g đen (fullbox) new 3t5
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang
  16g trắng kính xước 95% 2t8
  32g trắng kính xước 95% 3t0
  64g trắng kính xước 95% 3t1
  ======

  16g trắng likenew 99% 3t0
  32g trắng likenew 99% 3t2

  64g trắng likenew 99% 3t3
  [/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t5
  64g trắng (fullbox) new 3t6
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  =====

  16g đen kính vỏ bỏ 90% 4t4
  32g đen kính vỏ bỏ 90% 4t6
  64g đen kính vỏ bỏ 90% 4t8
  ====

  16g đen 95% 4t8
  32g đen 95% 5t0
  64g den 95% 5t2
  ====

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen likenew 99% 5t1
  32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 95% 5t2
  32g trắng 95% 5t4
  64g trắng 95% 5t6

  =====[/COLOR]
  16g trắng likenew 99% 5t6
  32g trắng likenew 99% 5t8
  64g trắng likenew 99% 6t0

  =====
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2
  ======
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  =====
  16g xám new 8t1
  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  =======

  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  =====
  16g trắng new 8t9
  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  =======

  iphone 5s vàng

  16g vàng likenew 99% 8t9
  =====

  16g vàng new 9t4
  ======
  16g vàng new full box 9t9
  ======

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1

  16g 4g đen likenew 99% 8t3

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% 5t5
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% 6t7
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% ==
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==
  64g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]

  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng
  [/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng
  qua tin nhắn

  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản

  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 7. #7
  blkaka Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  t
  hứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 24/2 > 28/2/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb đen kính sước 95% 1t95[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen kính sước 95% 2t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]32g đen kính sước 95% 2t15[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb đen likenew 99% 2t15
  16g đen likenew 99% 2t30
  32g đen likenew 99% 2t35[/COLOR]

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8g đen (full box) new 2t40[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t55 [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t60[/COLOR]
  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t20
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t35[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g trắng likenew 99% 2t40[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====
  16g trắng new 2t45 (full box)
  16g trắng new 2t60 (full box)
  [/COLOR]
  32g trắng new 2t65 (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k

  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t8
  32g đen kính xước 95% 3t0
  64g đen kính xước 95% 3t1
  ======

  16g đen likenew 99% 3t0
  32g đen likenew 99% 3t1

  64g đen likenew 99% 3t2

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t3
  32g đen (fullbox) new 3t5
  64g đen (fullbox) new 3t6
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang
  16g trắng kính xước 95% 2t9
  32g trắng kính xước 95% 3t0
  64g trắng kính xước 95% 3t1
  ======

  16g trắng likenew 99% 3t1
  32g trắng likenew 99% 3t3

  64g trắng likenew 99% 3t4
  [/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t4[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t6
  64g trắng (fullbox) new 3t7
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  =====

  16g đen kính vỏ bỏ 90% 4t5
  32g đen kính vỏ bỏ 90% 4t7
  64g đen kính vỏ bỏ 90% 4t9
  ====
  16g đen 95% 4t9

  32g đen 95% 5t1
  64g den 95% 5t3
  ====

  16g đen likenew 99% 5t2
  32g đen likenew 99% 5t4
  64g đen likenew 99% 5t6

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t4[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 6t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t9
  32g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t1
  64g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t3
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 95% 5t3
  32g trắng 95% 5t5
  64g trắng 95% 5t7
  [/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng likenew 99% 5t7
  32g trắng likenew 99% 5t9
  64g trắng likenew 99% 6t1

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  =====
  16g xám new 8t1
  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  =====

  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  =====
  16g trắng new 8t9
  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  =====

  iphone 5s vàng

  16g vàng kính đẹp võ 90% 8t4
  16g vàng kính đẹp võ 97% 8t6
  16g vàng zin likenew 99% 9t0

  16g vàng new 9t4
  16g vàng new fullbox 9t9

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1

  16g 4g đen likenew 99% ==

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% ==
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% ==
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% ==
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==
  64g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]

  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng
  [/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng
  qua tin nhắn

  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản

  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 8. #8
  Thietbigiadinh Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 25/2 > 1/3/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb đen kính sước 95% 1t90[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen kính sước 95% 2t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]32g đen kính sước 95% 2t15[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb đen likenew 99% 2t10
  16g đen likenew 99% 2t25
  32g đen likenew 99% 2t35[/COLOR]

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t50[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t55[/COLOR]

  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t20
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t35
  32g trắng likenew 99% 2t40[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t45 (full box)
  16g trắng new 2t60 (full box)[/COLOR]
  32g trắng new 2t65 (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k
  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t75
  32g đen kính xước 95% 2t95
  64g đen kính xước 95% 3t05
  ======
  16g đen likenew 99% 2t95
  32g đen likenew 99% 3t05
  64g đen likenew 99% 3t15

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t25
  32g đen (fullbox) new 3t45
  64g đen (fullbox) new 3t55
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang
  16g trắng kính xước 95% 2t85
  32g trắng kính xước 95% 3t05
  64g trắng kính xước 95% 3t15
  ======
  16g trắng likenew 99% 3t05
  32g trắng likenew 99% 3t25
  64g trắng likenew 99% 3t35[/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t35[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t55
  64g trắng (fullbox) new 3t65[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  =====

  16g đen kính vỏ bỏ 90% 4t4
  32g đen kính vỏ bỏ 90% 4t6
  64g đen kính vỏ bỏ 90% 4t8
  ====
  16g đen 95% 4t9
  32g đen 95% 5t1
  64g den 95% 5t3
  ====
  16g đen likenew 99% 5t1
  32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t4[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t8[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t8
  32g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t0
  64g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t2

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 95% 5t3
  32g trắng 95% 5t5
  64g trắng 95% 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng likenew 99% 5t7
  32g trắng likenew 99% 5t9
  64g trắng likenew 99% 6t1

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám likenew 99% 7t7
  =====
  16g xám new 8t1
  =====
  16g xám new fullbox 8t6
  =====
  iphone 5s trắng

  16g trắng likenew 99% 8t5
  =====
  16g trắng new 8t9
  =====
  16g trắng new fullbox 9t4
  =====
  iphone 5s vàng

  16g vàng kính đẹp võ 90% 8t4
  16g vàng kính đẹp võ 97% 8t6
  16g vàng zin likenew 99% 9t0
  16g vàng new 9t4
  16g vàng new fullbox 9t9

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1
  16g 4g đen likenew 99% ==

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% ==
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% ==
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% ==
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]
  64g wifi 3g đen 98% ==
  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng[/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng

  qua tin nhắn
  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản
  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 9. #9
  vivaclinic Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 3/3 > 6/3/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb đen kính sước 95% 1t85[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen kính sước 95% 2t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]32g đen kính sước 95% 2t15[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb đen likenew 99% 2t05
  16g đen likenew 99% 2t25
  32g đen likenew 99% 2t30[/COLOR]

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t50[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t55[/COLOR]

  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t15
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t35[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g trắng likenew 99% 2t40[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t60 (full box)[/COLOR]​
  32g trắng new 2t65 (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k
  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t65
  32g đen kính xước 95% 2t90
  64g đen kính xước 95% 3t00
  ======
  16g đen likenew 99% 2t85
  32g đen likenew 99% 3t10
  64g đen likenew 99% 3t20

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t15
  32g đen (fullbox) new 3t40
  64g đen (fullbox) new 3t50
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang
  16g trắng kính xước 95% 2t75
  32g trắng kính xước 95% 3t00
  64g trắng kính xước 95% 3t10
  ======
  16g trắng likenew 99% 2t95
  32g trắng likenew 99% 3t20
  64g trắng likenew 99% 3t30[/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t25[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t50
  64g trắng (fullbox) new 3t60[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  =====

  16g đen kính vỏ bỏ 90% 4t4
  32g đen kính vỏ bỏ 90% 4t6
  64g đen kính vỏ bỏ 90% 4t8
  ====
  16g đen 95% 4t8
  32g đen 95% 5t0
  64g den 95% 5t2
  ====
  16g đen likenew 99% 5t1
  32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t9
  32g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t1
  64g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t3

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 95% 5t3
  32g trắng 95% 5t5
  64g trắng 95% 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng likenew 99% 5t6
  32g trắng likenew 99% 5t8
  64g trắng likenew 99% 6t0

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám 95% 7t1
  16g xám likenew 99% 7t5
  =====
  16g xám new 8t0
  =====
  16g xám new fullbox 8t5
  =====
  iphone 5s trắng

  16g trắng 95% 7t7
  =====
  16g trắng likenew 99% 8t1
  =====
  16g trắng new 8t5
  =====
  16g trắng new fullbox 8t9
  =====
  iphone 5s vàng

  16g vàng 95% 8t4
  =====
  16g vàng zin likenew 99% 8t8
  =====
  16g vàng new 9t3
  =====
  16g vàng new fullbox 9t8

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1
  16g 4g đen likenew 99% ==

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% ==
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% ==
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% ==
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]
  64g wifi 3g đen 98% ==
  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng[/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng

  qua tin nhắn
  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản
  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


 10. #10
  vanvuive Guest
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/

  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  __________________________________________
  Bảng Báo Giá 3/3 > 6/3/2015
  0943000999 a hậu hàng bán đúng giá

  giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
  để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng
  _______________________________________________
  iphone 4 Den
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]8gb đen kính sước 95% 1t85[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]16g đen kính sước 95% 2t05[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]32g đen kính sước 95% 2t15[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]8gb đen likenew 99% 2t05
  16g đen likenew 99% 2t25
  32g đen likenew 99% 2t30[/COLOR]

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen (full box) new 2t50[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g đen (full box) new 2t55[/COLOR]

  ++++++++
  iphone 4 Trang
  8g trắng likenew 99% 2t15
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 2t35[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g trắng likenew 99% 2t40[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]====[/COLOR]​
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 2t60 (full box)[/COLOR]​
  32g trắng new 2t65 (full box)
  _________________________________________
  giá sỉ bán cửa hàng khách
  mua lẻ +400k
  iphone 4s den

  16g đen kính xước 95% 2t65
  32g đen kính xước 95% 2t90
  64g đen kính xước 95% 3t00
  ======
  16g đen likenew 99% 2t85
  32g đen likenew 99% 3t10
  64g đen likenew 99% 3t20

  =====
  16g đen (fullbox) new 3t15
  32g đen (fullbox) new 3t40
  64g đen (fullbox) new 3t50
  +++++++
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4s Trang
  16g trắng kính xước 95% 2t75
  32g trắng kính xước 95% 3t00
  64g trắng kính xước 95% 3t10
  ======
  16g trắng likenew 99% 2t95
  32g trắng likenew 99% 3t20
  64g trắng likenew 99% 3t30[/COLOR]
  ====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng (fullbox) new 3t25[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng (fullbox) new 3t50
  64g trắng (fullbox) new 3t60[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]___________________________[/COLOR]
  iphone 5 Q tế
  =====

  16g đen kính vỏ bỏ 90% 4t4
  32g đen kính vỏ bỏ 90% 4t6
  64g đen kính vỏ bỏ 90% 4t8
  ====
  16g đen 95% 4t8
  32g đen 95% 5t0
  64g den 95% 5t2
  ====
  16g đen likenew 99% 5t1
  32g đen likenew 99% 5t3
  64g đen likenew 99% 5t5

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====
  16g đen new 5t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen new 5t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]16g đen (fullbox) new 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]32g đen (fullbox) new 5t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]64G đen (full box)new 6t1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]======
  iPhone 5 Trắng[/COLOR]
  16g trắng kính vỏ bỏ 90% 4t9
  32g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t1
  64g trắng kính vỏ bỏ 90% 5t3

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 95% 5t3
  32g trắng 95% 5t5
  64g trắng 95% 5t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng likenew 99% 5t6
  32g trắng likenew 99% 5t8
  64g trắng likenew 99% 6t0

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new 5t8
  32g trắng new 6t0
  64G trắng new 6t2

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng new fullbox 6t2
  32g trắng new fullbox 6t4
  64G trắng new fullbox 6t6

  ___________________________________
  iphone 5s Q tế
  iphone 5s xám
  16g xám 95% 7t1
  16g xám likenew 99% 7t5
  =====
  16g xám new 8t0
  =====
  16g xám new fullbox 8t5
  =====
  iphone 5s trắng

  16g trắng 95% 7t7
  =====
  16g trắng likenew 99% 8t1
  =====
  16g trắng new 8t5
  =====
  16g trắng new fullbox 8t9
  =====
  iphone 5s vàng

  16g vàng 95% 8t4
  =====
  16g vàng zin likenew 99% 8t8
  =====
  16g vàng new 9t3
  =====
  16g vàng new fullbox 9t8

  _______________________________________
  lưu ý chỉ bán cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k
  ipad ari 1
  16g 4g đen likenew 99% ==

  (trắng +300k)
  =====
  ipad mini 1
  16g 4g đen likenew 99% ==
  (trắng +300k)
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4[/COLOR]
  16g 4g đen likenew 99% ==
  32g 4g đen likenew 99% ==
  64g 4g đen likenew 99% ==

  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 3
  16g wifi 4g đen 98% ==
  32g wifi 4g đen 98% ==

  64g wifi 4g đen 98% ==
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +100k)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  ipad 2
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g đen 98% ==
  32g wifi 3g đen 98% ==[/COLOR]
  64g wifi 3g đen 98% ==
  (trắng +100k)
  _______________________________________
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
  để biết khách lẻ hay cửa hàng[/COLOR]
  ________________________________________
  Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
  iphone 4, 4s: 15 ngày

  iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
  chưa active: 3 ngày
  nhận bảo hành sao 11h nhận
  Không Bảo Hành
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay
  Thông tin đặt hàng

  qua tin nhắn
  Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
  Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản
  Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
  Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu


Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •