Máy nói đơn giản :
-Đẹp 98-99%
-Zin All
-Máy Sạc .
-Bh 10 tháng Test 1 tháng.
-16Gb -Gold Quốc tế.


vỏ đúng zin không thay