còn vài cây iphone 4 cũ zin , full chức năng, bán rẻ nguyên cây hoặc rã main rã áo bán rời

* 4-16 trầy nhẹ kính mẻ góc 1790k, zin

* 4-16 trầy lông mèo, trầy sườn,ron tổng quan 95% 1890k, zin

* 4-32 trầy lông mèo tổng quan 95% 1950k, zin

* bán bộ áo 600k , đủ đồ, đủ ốc ,trầy

* bán main 1390k 16gb, zin keng full