IPHONE 6-16Gray new 100% Acti(Tránh lock )Phụ kiện Seal new =15tr3
Phụ kiện nguyên seal new không xào chẻ nha các bạn .
Call mình 0933766976.