<a href="http://s857.photobucket.com/user/minhtien_mbcare/media/IMG_3367_zpsbff7cbaa.jpg.html" target="_blank" rel="nofollow"></a>
bán 10 cậy 5s nguyên seal
hàng ll.màu gold.
giá_:12100k
ae nào lấy call:0975000010
có người giao tận nhà