* 5s gold 16gb kính ép, main zin , đẹp 98% giá 8600k

* 5s 16gb trắng zin ốc, đẹp 99% giá 8600k


* 5s , màu đen 16gb, kính đẹp , vỏ đẹp , không trùng imei full chức năng giá 8200k, bán main 6800k
* 5c 16gb máy mở icloud, sàn bộ 3, kính ép ,, trầy lông mèo giá 4900k , bán main 3800k, đổi main icloud bù mình 3100k* 5-16gb mở icloud, sàn bộ 3, kính mẻ góc nhẹ, vỏ thay màu vàng, giá 4700k , bán main 4200k, đổi main icloud bù mình 3300k


* 5-16 mở icloud , sàn bộ 3 trầy nhẹ , cấn góc giá 5tr , bán main 4200k, đổi main icloud bù mình 3300k
* 5s lock, sim ghép,màu đen, 16gb, zin , vỏ xấu bỏ, mất vân tay giá 5300k, bán main 3tr94s 16, màn đốm nhẹ, hư camera giá 2700k
4s 32gb ,sạc máy tính ok, sạc điện hư giá 2900k
4s 32, sàn bộ 3 icloud giá 2900k
4s 8gb zin , màn thay giá 2900k