3gs hàng zin kính đẹp keng, vỏ xấu, quốc tế

16gb kính đẹp , vỏ xấu 950k , quốc tế

32gb kính đẹp vỏ xấu 1050k , quốc tế