* 5s , màu đen 16gb, kính đẹp , vỏ xấu , bỏ vỏ, full chức năng giá 8300k, bán main 6800k


* 5 đen 16gb kính đẹp vỏ xấu , bỏ giá 5300k , máy zin , bán main 4800k, đổi main icloud bù mình 3800k

* 5c 16gb máy mở icloud, sàn bộ 3, kính ép ,, trầy lông mèo giá 5300k , bán main 4200k, đổi main icloud bù mình 3300k* 5-16gb mở icloud, sàn bộ 3, kính mẻ góc nhẹ, vỏ thay màu vàng, giá 4700k , bán main 4200k, đổi main icloud bù mình 3300k


* 5-16 mở icloud , sàn bộ 3 trầy nhẹ , cấn góc giá 5tr , bán main 4200k, đổi main icloud bù mình 3300k
* 5s lock, sim ghép,màu đen, 16gb, zin , đẹp, mất vân tay giá 5800k, bán main 4tr4s 16, màn đốm nhẹ, hư camera giá 2700k
4s 32gb ,sạc máy tính ok, sạc điện hư giá 2900k
4s 32, sàn bộ 3 icloud giá 2900k
4s 8gb zin , màn thay giá 2900k