- các loại main iphone 4
* main 4 16gb thay cặp giá 1800k

4 icloud zin 1160k

4 icloud trong 1300

4 lock zin 1300k

* main 4 chết đóng đủ ic , đủ siêu 350k

- bộ áo ngoài iphone 4 thiếu main giá 900k
có bán tất cả các loại ic của 4

-------------------------------------------------------------

- các loại main 4s
* main 4s sàn bộ 3 giá 3500k

* main 4s mất camera sau giá 3tr1

* main 4s lock , icloud ẩn giá 1900k

* main 4s icloud zin giá 850k

* main 4s chết đóng đủ ic , đủ siêu 390k

- bộ áo ngoài iphone 4s thiếu main giá 900kcó bán tất cả các loại ic của 4s

-------------------------------------------
các loại main iphone 5
* main 5 sàn bộ 3 giá 5tr

* main 5 dùng làm ipod giá 2tr

* main 5 zin , icloud zin 1500k
* main 5 chết đóng đủ ic , đủ siêu 450k

- - bộ áo ngoài iphone 5 thiếu main giá 1800k

có bán tất cả các loại ic của iphone 5

-----------------------------------------------

- các loại main 5s

* main 5s sàn bộ 3 mất vân tay giá 6tr

* main 5s icloud zin có nút home 1900k

* main 5s chết đóng đủ ic , đủ siêu 590k

- - bộ áo ngoài iphone 5s thiếu main và nút home giá 2800k

có bán tất cả các loại ic của iphone 5
s

---------------------------------------------------

các loại main ipad 1
* main ipad 1 3g wifi 64gb zin giá 1900k

* main xác ipad 1 giá 800k

* bộ áo ipad 1 thiếu main , zin đẹp, có 3g giá 2100k

có tất cả các loại ic ipad 1

- các loại main ipad 2
* main ipad 2 wifi mở icloud 1900k

* main ipad 2 icloud zin giá 1500k

* main xác ipad 2 giá 800k

* bộ áo ipad 2 thiếu main , zin đẹp, giá 2100k

có tất cả các loại ic ipad 2

---------------------------------------------


- các loại main ipad 3
* main ipad 3 wifi mở icloud 2900k

* main ipad 2 icloud zin giá 2500k

* main xác ipad 2 giá 800k

* bộ áo ipad 2 thiếu main , zin đẹp, giá 2900k

có tất cả các loại ic ipad 3

-----------------------------------------


- các loại main ipad mini 1
* main ipad 2 wifi mở icloud 1900k

* main ipad mini 1 icloud zin giá 1600k

* main xác ipad 2 giá 800k

* bộ áo mini 1 thiếu main , zin đẹp, giá 2100k

có tất cả các loại ic ipad mini 1

-----------------------------------------


* main ipad air zin 32gb, full chức năng wifi 4g giá 5800k

main ipad air wifi chết zin giá 2900k

main ipad mini 2 wifi icloud zin 2900k

và còn rất nhiều main và bộ áo iphone ipad A E cần gì alo , cảm ơn

-------------------------------------------------

thay
- bộ áo ipad mini 2 wifi đầy đủ đồ giá 3200k

- main ipad mini 2 zin, wifi treo giá 1900k

- màn hình ipad mini 2 zin tháo máy giá 1300k

- cảm ứng ipad mini 2 , zin tháo máy 1100k

- lưng ipad mini 2 wifi đủ đồ, đẹp 96% giá 1200k

- ổ cứng ipad mini 2 giá 690k

- có bán tất cả linh kiện ipad mini 2 và ipad air

alo 0902882995 xung
-------------------------------------------
- bộ áo ipad air wifi đầy đủ đồ giá 3900k

- main ipad air zin, wifi ,treo giá 1900k

- màn hình ipad air zin tháo máy giá 1800k

- cảm ứng ipad air , zin tháo máy 1100k

- lưng ipad air wifi đủ đồ, đẹp 96% giá 1600k

- có bán tất cả linh kiện ipad mini 2 và ipad air

- ổ cứng đóng cho ipad air 690k

alo 0902882995 xung
-----------------