http://iphonegiasi.vn/
http://iphonegiasi.net/
http://iphonegiasi.com.vn/

lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
chủ nhật 9 sáng 5 chiều

__________________________________________
hàng bán đúng giá 0943000999 a hậu
Bảng Báo Giá 23/11 Đến 25/11/2014
giá sỉ chỉ bán cho cửa hàng mua lẻ +400k

[COLOR=rgb(179, 0, 0)]____________[/COLOR]
mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo
để phân biệt khách lẻ hay cửa hàng

_______________________________________________
iphone 4 cũ
8gb đen likenew 99% 2t35
16g đen likenew 99% 2t7
32g đen likenew 99% 2t8

=====
8gb trắng likenew 99% 2t5
16g trắng likenew 99% 2t9
32g trắng likenew 99% 3t1

[COLOR=rgb(0, 0, 0)](16g đen đúng new zin apple sườn lưng zin 2t8)[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(255, 128, 0)] iphone 4 acti rồi
16g đen_ new 3t0 (full box)
32g đen_ new 3t1 (full box)
16g trắng new 3t2 (full box)[/COLOR]
32g trắng new 3t4 (full box)
____________________________________________
giá sỉ bán cửa hàng khách mua lẻ +400k
iphone 4s

16g đen likenew 99% 3t6
32g đen likenew99% 3t9
64g đen likenew 99% 4t1

=====
16g trắng likenew 99% 3t7
32g trắng likenew 99% 4t0

64g trắng likenew 99% 4t2
=====
iphone 4s nấu new
16g đen new 3t9 (fullbox)
32g đen new 4t2 (fullbox)
64g đen new 4t4 (fullbox)

(trắng +100k)
_______________________________
iphone 5 Q tế
16g đen likenew 99% 6t0
32g đen likenew 99% 6t3
64g đen likenew 99% 6t5

=====
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng likenew 99% 6t4
32g trắng likenew 99% 6t7
64g trắng likenew 99% 6t9[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 5 acti rồi
16g đen new 7t0 (full box)
32g đen new 7t3 (full box)
64G đen new 7t5 (full box)[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng new 7t4 (fullbox)
32g trắng new 7t7 (fullbox)
64G trắng new 7t9 (fullbox)[/COLOR]
=====
iphone 5 chưa active
16g trắng new 8t4 (fullbox)

___________________________________
iphone 5s Q tế
16g đen likenew 99% 8t6
32g đen likenew 99% 8t9
64g đen likenew 99% 9t2

=====
16g trắng likenew 99% 9t1
32g trắng likenew 99% 9t4
64g trắng likenew 99% 9t8

=====
16g gold likenew 99% 9tr9
32g gold likenew 99% 10t4
64g gold likenew 99% 10t9

=====
iphone 5s active rồi
16g đen new 9tr8 (fullbox)
32g đen new 10t3 (fullbox)
64g đen new 10t8 (fullbox)

=====
16g trắng new 10t3 (fullbox)
32g trắng new 10t8 (fullbox)
64g trắng new 11t3 (fullbox)

=====
16g gold new 11t2 (fullbox)
32g gold new 11t7 (fullbox)
64g gold new 12t2 (fullbox)
=====
iphone 5s chưa acti
16g vàng new 11t9 (fullbox)

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g vàng new 12t9 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g vàng new 13t5 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)](acti thiếu tháng)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +400k[/COLOR]
ipad air
16g 4g 99% 9t2 đen
16g 4g new 9t4 đen (no box)
=====
mini 1
16g 4g likenew 99% 6t3
[COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(255, 128, 0)]ipad 4
16g 4g likenew 99% 7t3[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
=====
ipad 4 new
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g 4g new 7t9 fullbox [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
=====
ipad 3
16g wifi 4g 98% 5t7
32g wifi 4g 98% 6t0

64g wifi 4g 98% 6t2
[COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
=====
ipad 2
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 3g 98% 4t1
32g wifi 3g 98% 4t4[/COLOR]
64g wifi 3g 98% 4t6
[COLOR=rgb(0, 0, 0)](trắng +200k)[/COLOR]
_______________________________________
Lưu ý chỉ bán cho cửa hàng khách lẻ mua +300k
Mua 1 máy nhớ mang danh thiếp cửa hàng theo
để biết khách lẻ hay cửa hàng

________________________________________
Quy Định Và Thời Gian Bảo Hành
iphone 4, 4s: 15 ngày

iphone 5, 5s cũ: 7 ngày
chưa active: 3 ngày
Trả máy bảo hành sao 1h nhận
Không Bảo Hành Đối Với Các Trường Hợp Sau
Treo cáp - Ko imei - màn hình - icloud- vân tay

Thông tin đặt hàng qua tin nhắn

Tên người gửi hàng - Số lượng hàng loại
Gửi hàng về đâu -Tiền gửi tài khoản
Vietcombank 0251006666666 | Sacombank 060211111111
Agribank 1700206017671 | Đông Á 0103001204 | Nguyễn Thanh Hậu