Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 73 của 73
 1. #71
  autoford Guest
  iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
  GIÁ MÁY CŨ NGÀY 29/10/2014
  0943000999 a hậu
  yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]*lưu ý không bán lẻ*
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]để biết cửa hàng[/COLOR]
  ____________________
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4 cũ Q tế
  8gb đen 99% 2t9
  16g đen 99% 3t3
  32g đen 99% 3t6[/COLOR]
  =====
  8g trắng 99% 3t0
  16g trắng 99% 3t5
  (95% giảm 100k)
  =====
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)] iphone 4 nấu new[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen new 3t6 (fullbox)
  32g đen new 3t9 (fullbox)[/COLOR]
  16g trắng new 3t8 (fullbox)
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]chỉ bán cửa hàng mua số lượng ko bán lẻ[/COLOR]
  __________________________
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)] iphone 4s cũ[/COLOR]
  (trắng + 100k)
  16g đen 99% 4t6
  32g đen 99% 5t0

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g đen 99% 5t2[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng 99% 4t7[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng 99% 5t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng 99% 5t2[/COLOR]
  =====
  iphone 4s nấu new
  16g đen new 4t9 (fullbox)
  32g đen new 5t2 (fullbox)
  64g đen new 5t4 (fullbox)
  (trắng +100k)
  ______________________________________
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 5 cũ zin Q tế
  16g đen 99% 7t0
  32g đen 99% 7t3
  64g đen 99% 7t5[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng 99% 7t6
  32g trắng 99% 7t9
  64g trắng 99% 8t1
  =====

  iphone 5 new acti rồi
  16g đen new 7t6 (fullbox)
  32g đen new 7t9 (fullbox)
  64g đen new 8t1 (fullbox)
  =====

  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 8t2 (fullbox)
  32g trắng new 8t5 (fullbox)
  64g trắng new 8t7 (fullbox)
  =====[/COLOR]
  iphone 5 new chưa acti
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g đen_ new 8t1 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 8t8 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  iphone 5s cũ
  16g xám 99% 9t2
  32g xám 99% 9t7
  64 xám 99% 10t2

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 99% 9t4
  32g trắng 99% 9t9
  64g trắng 99% 10t4[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g gold 99% 10t3
  32g gold 99% 11t0
  64g gold 99% 11t7
  =====[/COLOR]
  iphone 5s new active rồi
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g xám new 10t2 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g xám new 11t2 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g xám new 12t2 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 10t4 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng new 11t4 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng new 12t4 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g gold new 11t3 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g gold new 12t3 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g gold new 13t3 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)](ipad trắng +200k)[/COLOR]
  ipad air
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g wifi 4g 99% 9t5
  16g wifi 4g 99% 9t9
  =====[/COLOR]
  mini 1
  16g wifi 4g 99% 6t6
  =====

  ipad 4
  16g wifi 4g 99% 7t6

  =====
  ipad 3
  16g wifi 4g 99% 5t8
  32g wifi 4g 99% 6t1
  64g wifi 4g 99% 6t3
  =====
  ipad 2
  16g wifi 3g 99% 4t6
  32g wifi 3g 99% 4t9
  64g wifi 3g 99% 5t1
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]ipad 1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g wifi 3g 99% 2t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  (ipad trắng +200k)
  air new
  16g 4g new 10t7 đen_ (fullbox)
  32g 4g new 11t2 trắng (fullbox)

  =====
  mini 1 new
  16g wifi 4 new 7t0 (fullbox)
  =====
  ipad 4 new
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 4g new 8t2 (fullbox)[/COLOR]
  _________________________
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/
  bảo hành
  iphone 4 4s 15 ngày
  iphone 5 5s máy mới 7 ngày
  chưa acti 3 ngày

  trả máy bảo hành sao 1h nhận
  không bảo hành
  treo cáp - noall - màng hình - icloub - vân tay

  thông tin đặt hàng qua tin nhắn

  tên người nhận - số lượng hàng
  tiền gửi tài khoản - gửi hàng về đâu

  Vcb [COLOR=rgb(0, 0, 255)]0251006666666 | Đông Á 0103001204[/COLOR] | Sacombank [COLOR=rgb(0, 0, 255)]060211111111[/COLOR]
  Argibank [COLOR=rgb(0, 0, 255)]1700206017671[/COLOR] | [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Nguyễn Thanh Hậu[/COLOR]

 2. #72
  thangvigreenland Guest
  iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
  GIÁ MÁY CŨ NGÀY 1/11/2014
  0943000999 a hậu
  yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
  lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
  (14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
  thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
  chủ nhật 9 sáng 5 chiều

  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]*lưu ý không bán lẻ*
  mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo[/COLOR]
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]để biết cửa hàng[/COLOR]
  ____________________
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4 cũ Q tế
  8gb đen 99% 2t8
  16g đen 99% 3t1
  32g đen 99% 3t3[/COLOR]
  =====
  8g trắng 99% 2t9
  16g trắng 99% 3t3

  (97% giảm 100k)
  =====
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)] iphone 4 nấu new[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen new 3t4 (fullbox)
  32g đen new 3t6 (fullbox)[/COLOR]
  16g trắng new 3t6 (fullbox)
  [COLOR=rgb(255, 0, 0)]chỉ bán cửa hàng mua số lượng ko bán lẻ[/COLOR]
  __________________________
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)] iphone 4s cũ[/COLOR]
  (trắng + 100k)
  16g đen 99% 4t5
  32g đen 99% 4t8

  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g đen 99% 5t0[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]=====[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng 99% 4t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng 99% 4t9[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng 99% 5t0[/COLOR]
  =====
  iphone 4s nấu new
  16g đen new 4t8 (fullbox)
  32g đen new 5t2 (fullbox)
  64g đen new 5t4 (fullbox)

  (trắng +100k)
  ______________________________________
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 5 cũ zin Q tế
  16g đen 99% 6t8
  32g đen 99% 7t1
  64g đen 99% 7t3[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
  16g trắng 99% 7t4
  32g trắng 99% 7t7
  64g trắng 99% 7t9
  =====

  iphone 5 new acti rồi
  16g đen new 7t4 (fullbox)
  32g đen new 7t7 (fullbox)
  64g đen new 7t9 (fullbox)
  =====

  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 8t0 (fullbox)
  32g trắng new 8t3 (fullbox)
  64g trắng new 8t5 (fullbox)
  =====[/COLOR]
  iphone 5 new chưa acti
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g đen_ new 8t0 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 8t6 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  iphone 5s cũ
  16g xám 99% 9t2
  32g xám 99% 9t7
  64 xám 99% 10t2

  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 99% 9t4
  32g trắng 99% 9t9
  64g trắng 99% 10t4[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g gold 99% 10t3
  32g gold 99% 11t0
  64g gold 99% 11t7
  =====[/COLOR]
  iphone 5s new active rồi
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g xám new 10t2 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g xám new 11t2 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g xám new 12t2 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 10t4 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng new 11t4 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng new 12t4 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g gold new 11t3 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g gold new 12t3 (fullbox)[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g gold new 13t3 (fullbox)[/COLOR]
  =====
  [COLOR=rgb(255, 128, 0)](ipad trắng +200k)[/COLOR]
  ipad air
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g wifi 4g 99% 9t5
  16g wifi 4g 99% 9t9
  =====[/COLOR]
  mini 1
  16g wifi 4g 99% 6t6
  =====

  ipad 4
  16g wifi 4g 99% 7t6

  =====
  ipad 3
  16g wifi 4g 99% 5t8
  32g wifi 4g 99% 6t1
  64g wifi 4g 99% 6t3
  =====
  ipad 2
  16g wifi 3g 99% 4t6
  32g wifi 3g 99% 4t9
  64g wifi 3g 99% 5t1
  =====
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]ipad 1[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g wifi 3g 99% 2t6[/COLOR]
  [COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
  (ipad trắng +200k)
  air new
  16g 4g new 10t5 đen_ (fullbox)
  32g 4g new 11t0 trắng (fullbox)

  =====
  mini 1 new
  16g wifi 4 new 7t0 (fullbox)
  =====
  ipad 4 new
  [COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 4g new 8t0 (fullbox)[/COLOR]
  _________________________
  http://iphonegiasi.vn/
  http://iphonegiasi.net/
  http://iphonegiasi.com.vn/
  bảo hành
  iphone 4 4s 15 ngày
  iphone 5 5s máy mới 7 ngày
  chưa acti 3 ngày

  trả máy bảo hành sao 1h nhận
  không bảo hành
  treo cáp - noall - màng hình - icloub - vân tay

  thông tin đặt hàng qua tin nhắn

  tên người nhận - số lượng hàng
  tiền gửi tài khoản - gửi hàng về đâu

  Vcb [COLOR=rgb(0, 0, 255)]0251006666666 | Đông Á 0103001204[/COLOR] | Sacombank [COLOR=rgb(0, 0, 255)]060211111111[/COLOR]
  Argibank [COLOR=rgb(0, 0, 255)]1700206017671[/COLOR] | [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Nguyễn Thanh Hậu[/COLOR]

 3. #73
  tranglee899 Guest
  Top Cho iphone Đại Hạ Giá Nè. .

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •