iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
GIÁ MÁY CŨ NGÀY 1/11/2014
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
chủ nhật 9 sáng 5 chiều

[COLOR=rgb(255, 0, 0)]*lưu ý không bán lẻ*
mua 1 máy mang danh thiếp cửa hàng theo[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]để biết cửa hàng[/COLOR]
____________________
[COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 4 cũ Q tế
8gb đen 99% 2t8
16g đen 99% 3t1
32g đen 99% 3t3[/COLOR]
=====
8g trắng 99% 2t9
16g trắng 99% 3t3

(97% giảm 100k)
=====
[COLOR=rgb(179, 0, 0)] iphone 4 nấu new[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g đen new 3t4 (fullbox)
32g đen new 3t6 (fullbox)[/COLOR]
16g trắng new 3t6 (fullbox)
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]chỉ bán cửa hàng mua số lượng ko bán lẻ[/COLOR]
__________________________
[COLOR=rgb(255, 128, 0)] iphone 4s cũ[/COLOR]
(trắng + 100k)
16g đen 99% 4t5
32g đen 99% 4t8

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g đen 99% 5t0[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]=====[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng 99% 4t6[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng 99% 4t9[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng 99% 5t0[/COLOR]
=====
iphone 4s nấu new
16g đen new 4t8 (fullbox)
32g đen new 5t2 (fullbox)
64g đen new 5t4 (fullbox)

(trắng +100k)
______________________________________
[COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 5 cũ zin Q tế
16g đen 99% 6t8
32g đen 99% 7t1
64g đen 99% 7t3[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]=====[/COLOR]
16g trắng 99% 7t4
32g trắng 99% 7t7
64g trắng 99% 7t9
=====

iphone 5 new acti rồi
16g đen new 7t4 (fullbox)
32g đen new 7t7 (fullbox)
64g đen new 7t9 (fullbox)
=====

[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 8t0 (fullbox)
32g trắng new 8t3 (fullbox)
64g trắng new 8t5 (fullbox)
=====[/COLOR]
iphone 5 new chưa acti
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g đen_ new 8t0 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 8t6 (fullbox)[/COLOR]
=====
iphone 5s cũ
16g xám 99% 9t2
32g xám 99% 9t7
64 xám 99% 10t2

=====
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g trắng 99% 9t4
32g trắng 99% 9t9
64g trắng 99% 10t4[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g gold 99% 10t3
32g gold 99% 11t0
64g gold 99% 11t7
=====[/COLOR]
iphone 5s new active rồi
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g xám new 10t2 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g xám new 11t2 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g xám new 12t2 (fullbox)[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g trắng new 10t4 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g trắng new 11t4 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g trắng new 12t4 (fullbox)[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g gold new 11t3 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g gold new 12t3 (fullbox)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]64g gold new 13t3 (fullbox)[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(255, 128, 0)](ipad trắng +200k)[/COLOR]
ipad air
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]16g wifi 4g 99% 9t5
16g wifi 4g 99% 9t9
=====[/COLOR]
mini 1
16g wifi 4g 99% 6t6
=====

ipad 4
16g wifi 4g 99% 7t6

=====
ipad 3
16g wifi 4g 99% 5t8
32g wifi 4g 99% 6t1
64g wifi 4g 99% 6t3
=====
ipad 2
16g wifi 3g 99% 4t6
32g wifi 3g 99% 4t9
64g wifi 3g 99% 5t1
=====
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ipad 1[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]64g wifi 3g 99% 2t6[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
(ipad trắng +200k)
air new
16g 4g new 10t5 đen_ (fullbox)
32g 4g new 11t0 trắng (fullbox)

=====
mini 1 new
16g wifi 4 new 7t0 (fullbox)
=====
ipad 4 new
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]16g wifi 4g new 8t0 (fullbox)[/COLOR]
_________________________
http://iphonegiasi.vn/
http://iphonegiasi.net/
http://iphonegiasi.com.vn/
bảo hành
iphone 4 4s 15 ngày
iphone 5 5s máy mới 7 ngày
chưa acti 3 ngày

trả máy bảo hành sao 1h nhận
không bảo hành
treo cáp - noall - màng hình - icloub - vân tay

thông tin đặt hàng qua tin nhắn

tên người nhận - số lượng hàng
tiền gửi tài khoản - gửi hàng về đâu

Vcb [COLOR=rgb(0, 0, 255)]0251006666666 | Đông Á 0103001204[/COLOR] | Sacombank [COLOR=rgb(0, 0, 255)]060211111111[/COLOR]
Argibank [COLOR=rgb(0, 0, 255)]1700206017671[/COLOR] | [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Nguyễn Thanh Hậu[/COLOR]