iPhone 4s quốc tế 16g
Phải nói là zin tuyệt đối
Trước sau không trầy, chứ không lông mèo lông chó gì hết hehhee
Chỉ 2 góc sườn và roang phía trên do dùng ốp nên tì tí xíu xem hình sẽ rõ
Giá: 4t5 đã bán