3 máy bị rớt, va chạm nên lấy main ra bán, 3 main

3 main đều icloud sạch, còn bộ 3 thì không biết sống chết thế nào, chưa test.

+ Main thứ nhất (gỡ siu) ip5 lock (sim ghép) va chạm xong vẫn có nguồn ghép sim lên sóng để đó mấy hôm sau chạm, main chạm nên tháo vỹ và gỡ con áp gì đó (có khoanh đỏ trên hình) hết chạm những cũng không lên nguồn.

+ Main thứ 2 iphone 5, lúc va chạm xong ios6 bị cáp đĩa, restore nữa chừng lỗi văng ra nên cũng đang cáp đĩa.

+ Main thứ 3 main iphone 5s không lên nguồn, check imei sạch 013845003488387


Giá: 3 main 4t5 đã bán