vừa về được vài chục cục sạc zin máy macbook
hàng đã qua sd bao zin máy
sạc macbook loại 85w-65w-45w
có cái có cã đầu chuyển qua loại sạc khác(hình)
giá:1100k/sạc
dây nối sạc macbook dai thêm
giá:250k/sợi
tất cả bao ship.....